Terms and Conditions

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Pantiponline.com ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการ หรือสมาชิก Pantiponline.com ทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไชต์ของเรา ทางเราจึงขอเรียนให้ผู้ใช้บริการ หรือสมาชิกทราบ ว่า Pantiponline.com มีนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ Pantiponline.com จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้

การสั่งซื้อสินค้ามีความปลอดภัยหรือไม่
การสั่งซื้อสินค้า มีวิธีการชำระค่าสินค้า 3 วิธีคือ ธนาณัติ โอนเงินเข้าบัญชี และชำระด้วยบัตรเครดิต ซึ่งทั้ง 3 วิธี จะมีเอกสารหลักฐานที่ท่านสามารถใช้ตรวจสอบได้ ในกรณีเกิดปัญหาต่างๆขึ้น เช่น ชำระค่าสินค้าและไม่ได้รับสินค้า เอกสารหลักฐานนี้ท่านควรเก็บรักษาไว้มิให้สูญหายจนกว่าสินค้าจะถูกจัดส่งถึง ท่าน ซึ่งการชำระค่าสินค้าด้วย 3 วิธีนี้ ดำเนินงานโดยหน่วยงานที่ทุกท่านให้การยอมรับและมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าการชำระค่าสินค้าของท่านจะปลอดภัยอย่างแน่นอน และมีหลักฐานที่สามารถจะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนว่าการชำระค่าสินค้าของท่านถึง เราหรือไม่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การที่ท่านใช้บริการของ Pantiponline.com ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านระบบการประมวลผลต่างๆ ซึ่งท่านได้ยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ Pantiponline.com ซึ่ง Pantiponline.com จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด เพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้ง คราว Pantiponline.com จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ Pantiponline.com หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ Pantiponline.com โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ webmaster@Pantiponline.com

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยปกติแล้ว Pantiponline.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นใน กรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Pantiponline.com จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ Pantiponline.com เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ
(1) ข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย บริษัทฯไม่อาจปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์ตามกฎหมายได้
(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ Pantiponline.com
(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Pantiponline.com หรือของผู้ใช้บริการของ Pantiponline.com

Pantiponline.com อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของPantiponline.com หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก Pantiponline.com และหุ้นส่วนของ Pantiponline.com อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นครั้งคราวไป

Pantiponline.com ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ Pantiponline.com สามารถเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่าน และรหัสผ่าน แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของ Pantiponline.com ได้ หากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ Pantiponline.com ได้ที่ webmaster@Pantiponline.com

Contact Us

If you have any questions about this Agreement, please contact us filling this contact form